Lux Kapitalmarkt Management AG

(Gesellschaft nach Luxemburger Recht)

 

5, rue Heienhaff | L-1736 Senningerberg | Grand-Duche de Luxembourg

Tel. +352 2648 5125 | Fax +352 2648 5130 | office@luxag.eu

 

Mihail Belostennyj | Managing Director

Tel. +352 2648 5123 | Fax +352 2648 5130 | mbelostennyj@luxag.eu

 

Metin Akyar | Risk and Portfolio Manager (Prokurist)

Tel. +352 2648 5126 | Fax +352 2648 5130 | makyar@luxag.eu